Školska zgrada

JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" Sarajevo osnovana je Rješenjem Narodnog Odbora Grada Sarajeva 15.02.1950. godine kao Gradska Niža Muzička Škola.

Dugo godina djelovala je kao jedina ovakva ustanova u Sarajevu. Škola je otvarala područna odjeljenja na širem području Grada od kojih su kasnije osnovane druge samostalne škole kao što su Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" i Osnovna muzička škola Ilidža. Do 1992. godine Škola je imala i nekoliko područnih odjeljenja u Zavodu za slijepu djecu – Neđarići.

Od 1973. godine Škola mijenja naziv u Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Dr. Vojislav Vučković“, a od 1993. godine ima sadašnji naziv.

Pored instrumentalnih odsjeka Škola otvara 1982. godine i Baletski odsjek.

Škola je za svoj rad dobila mnogobrojne nagrade i priznanja, a među njima su i Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva (1979.g.) kao i Općinska Povelja Općine Stari Grad Sarajevo (2005.g.).

Danas Škola školuje učenike sa područja Općine Stari Grad i Centar. Školske 2007/2008 godine sa radom su počela i područna odjeljenja u Općini Vogošća za klavir, harmoniku i gitaru, a školske 2008/2009. otvoreno je novo odjeljenje za instrument violina.

Do izgradnje namjenskog objekta ova odjeljenja privremeno rade u prostorijama O.Š. "Mirsad Prnjavorac".

Aktuelnosti

Izborni sastanak roditelja za izbor direktora škole.

...detaljnije

Upis učenika u prvi razred za školsku 2014/2015. godinu

...detaljnije

Upis učenika u prvi razred područnog odjeljenja Vogošća za školsku 2014/2015. godinu

...detaljnije